Drivkraft 3.0

Drivkraft 3.0 är en ettårig satsning där tjänstepersoner inom kultur och näringsliv på både kommunal och regional nivå deltar i kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte utifrån egna skarpa utvecklingsprojekt. Satsningen genomförs med stöd från Tillväxtverket och är en del av arbetet med målet Fler företag inom kulturella och kreativa sektorn stärker regionens attraktionskraft i den regionala utvecklingsstrategin.

Satsningen är även en del i etableringen av en kunskapsplattform för kreativa och kulturella näringar vid Mittuniversitetet och ett steg för att skapa ytterligare värden genom medlemskapet i Unesco Creative Cities Network. Projektet kommer att lägga fokus på kulturella och kreativa företags potential i kopplingen mellan landsbygd och stad.

Fördelning på kartan av KKN företag i Region Jämtland Härjedalen.

Företagets val av SNI-koder beskriver vad företaget har för verksamhet. Definition av vilka SNI-koder som är aktuella för ett KKN-företag diskuteras under projektets gång.

Kartan visar antal företag över tätorter i Region Jämtland Härjedalen som har minst en SNI-kod som hör till definitionen av ett KKN-företag. Kartbilden nedan länkar vidare till en interaktiv karta.

Kartläggning av KKN företag i Region Jämtland Härjedalen

Klicka på kartbilden för att komma till den interaktiva kartan